• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

TES-DGKÇS Devreye Alma

Ülkemizde Termik ve Doğalgaz Kombine Çevrim enerji santralleri enerji üretiminin en büyük yüzdesini oluşturmaktadır.

TES-DGKÇS tesislerinde meydana gelen arızalara zamanında müdahale edilmemesi tüm yük akışını etkileyebilir ve interkonnekte sistemin yük dengesini bozar ve tüm sistemin çökmesine sebep olabilir.  

Tüm sistemin devamlılığını etkileyen TES-DGKÇS tesislerinin devreye alması uzman kadromuz tarafından eksiksiz olarak yapılmaktadır.

TES-DGKÇS tesislerinde verilen test ve devreye alma hizmetlerinden bazıları;

 • TES-DGKÇS  Şalt testleri
 • TES-DGKÇS  OG-AG testleri
 • DC-UPS  testleri
 • TES-DGKÇS  Trafo testleri
 • TES-DGKÇS  Generator testleri
 • TES-DGKÇS  Busduct testleri
 • TES-DGKÇS  Bakanlık kabülü topraklama ve röle testleri