• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

FSK Modem

Teiaş projelerinde 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud rate hızlarda çalışan Siemens FWT2000I ve Data Connect IG202T-R38 kolay konfigre edilebilen cihazlar ile 200baud rate band genişliğinde dijital kanalları analog bilgiye çeviren cihazlar kullanarak stand by kanal haberleşmesi yapılmaktadır. Santralde RTU'nun ikinci portu modeme bağlayarak PLC (power line carrier) üzerinden Analog olan Teiaş'ın alt yapısına bağlanır. YTM tarafında Analog alt yapıdan gelen sinyaller tekrar modem ile dijital bilgiye çevrilerek TCI portuna verilir ve YTM Scada ekranında santral bigileri Standby kanal üzerinden izlenir.