• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Hidroelektrik Santral (HES)

Hidroelektrik Santrallar potansiyel enerjiye sahip su gücünün türbinler vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürüldüğü üretim tesisleridir. Hidroelektrik enerji günümüzde en yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Kesir Mühendislik hidroelektrik santralların her türlü mekanik ve elektrik sistemlerinde anahtar teslim yüklenici olarak hizmet vermektedir.

 

Kesir Mühendislik olarak HES sistemlerinde verilen destekler;

 • AC Sistem Montajı
 • DC Sistem Montajı
 • Control – Koruma Sistem montajı
 • MV Sistem Montajı
 • İkaz Sistem Montajı
 • Aydınlatma Sistem Montajı
 • Bus Duct Montajı
 • Dizel Jeneratör Montajı
 • Kablo Tava Montajı
 • Kablo Serimi ve Terminasyonu
 • Türbin Montajı
 • Generatör Montajı
 • MIV Montajı
 • Governör Sistem Montajı
 • Soğutma Suyu Sistem Montajı
 • Komprasör Sistem Montajı
 

 

Başlıca Müşterilerimiz ve Çözüm Ortaklarımız