• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Trafo Merkezleri ve Elektrik Santralleri

Kesir Mühendislik, yurt içi (TEİAŞ) ve yurt dışı farklı gerilim seviyelerinde trafo merkezleri ve elektrik santralleri için elektrik, inşaat ve mekanik projelndirme hizmetleri sağlamaktadır. Sunulan başlıca mühendislik ve dizayn hizmetleri aşağıdaki gibidir.

 • YG/OG/AG Tek Hat Şemalarının Hazırlanması
 • Şalt, Santral Yerleşim ve Kesit projelerinin hazırlanması
 • Şalt, Santral Topraklama Plan ve hesaplarının hazırlanması
 • Şalt, Santral Aydınlatma plan ve hesaplarının hazırlanması
 • Şalt,Santral Elektrik proje ve hesaplarının hazırlanması
 • Şalt,Santral İnşaat proje ve hesaplarının hazırlanması
 • Şalt, Santral mekanik proje ve hesaplarının hazırlanması
 • Koruma, kontrol, ölçüm vb sistemlerin sekonder dizaynı (Pano Görünüş, Elektriksel Şemalar, Malzeme Listeleri vb)
 • Güç sistemi analizlerinin yapılması