• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Ark Flaş Analiz

Ark Flaş, bir elektrik sisteminde düşük alternatif akım direnci bağlantısından veya farklı voltaj fazından kaynaklanan bir elektrik patlamasıdır.

Yüksek sıcaklıklar çevredeki havanın hızlı bir biçimde ısıtılmasına ve aşırı basınçlara neden olur, bu da ark patlamasına neden olur.

Ark flaşı ile ilişkili riskler arasında, ısı, uçan nesneler ve basınç patlamaları nedeniyle yanıklar ve yaralanmalar bulunur.

Arc Flash kazalarını, ilgili mühendislik çalışmaları, uygun eğitim, planlama, iş hazırlığı, prosedürler ve doğru donanımla büyük oranda önleyebilirsiniz.