• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Anilin Noktası

anilin-noktasi.jpg

Anilin Noktası eşit hacimdeki anilin ve numune çözeltisinin dengede olduğu en düşük sıcaklıktır. Kullandığımız yağın ne kadar aromatik ya da ne kadar parafinik olduğunu anlamak için yapılır.

Bütün madeni yağlarda hidrokarbon moleküllerinin yanında az miktarda azot, kükürt, oksijen gibi atomlar da bulunur. Bunlara hetero atomlar denir. Genellikle aromatik halkaya kimyasal olarak bağlı olan gruplardır. Anilin noktası ne kadar düşük ise yağ o kadar aromatiktir. Anilin noktası ne kadar yüksek ise yağ o kadar parafiniktir.