• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Korozif Sülfür

korozif-sulfur-testi.jpg

Trafo yağı hem metalik hem de selülozik malzemeyle sürekli temas halindedir. Düşük kaliteli yağlarda bulunan bazı kükürtlü bileşikler; bakır, demir, alüminyum gibi metallerin yüzeyini korozyana uğratır. Korozyon sırasında oluşan metal sülfürler, trafodaki kağıt yalıtkanının yüzeyinde birikir ve elektriksel deşarjlar ya da ani arızalar meydana getirebilir.