• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Parlama Noktası Testi (˚C)

Parlama Noktası, yağ buharının yanabildiği en yüksek sıcaklıktır. Yağdaki yanıcı, uçucu ve hafif maddelerin varlığını gösterir. Sıcak ortamda çalışan trafolarda, parlama noktası yüksek olan yağlar gerekir.