• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

İç yüzey gerilim testi (mN/m)

ic-yuzey-gerilim-testi-2.jpg

Yağ ve su yüzeyleri arasındaki sınır kuvveti ölçülerek gerçekleştirilen testtir. Yağ moleküllerini birbirine çeken kuvvet (kohezyon) ile yağ-su moleküllerini birbirini çeken kuvvet (adezyon) arasındaki ilişkiyi ölçer. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olduğunda iç yüzey gerilimi de büyük olacaktır.

Bu test kirlenme ve oksidasyon ürünlerinin varlığını duyarlı bir şekilde ölçer. Yeni yağlarda bulunan yüksek değerler yağda kirlenmenin yokluğuna, düşük değer ise kirlenme olduğuna işaret eder.