• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Özgül Yoğunluk Testi (gr/cm3)

Özgül yoğunluk testi yağın ortam içindeki akış hızı hakkında bilgi verir. Yağın yalıtımı açısından önem arz eder.

Soğuk iklim kuşağında çalışan trafolarda, yüksek yoğunluklu yağlar çoğu zaman sorun teşkil eder. Trafo enerjisiz kaldığında, tank dibinde biriken serbest su donar ve yağ içinde buz kristalleri oluşur. Eğer yağın yoğunluğu buz kristallerinden daha büyükse, buz parçalan yağda yüzmeye başlar. Trafo çalıştığı zaman ise buz parçalan erir ve enerjili bölgelerde kısa devreye sebebiyet verir. Bu nedenle soğuk bölgelerde buzdan daha küçük yoğunluklu yağlar tercih edilir.