• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Numune Alma

numune_alma.jpg

Bir maddenin tamamı hakkında bilgi edinmek ve onu tanımak istersek, en küçük parçasında da aynı bilgi bütünlüğünü bulabiliriz. Bu amaçlı bir maddeyi analiz etmek üzere, o maddeden alınan yeterli miktardaki bölüme numune denir.

Numuneler maddelerin tümünü temsil ettiği için, yağ numunesi de trafoda, depoda ve stokta bulunan yağın tamamını temsil edecektir. Bu nedenle numune alırken gerekli kurallara uyulmalı ve gerekli özen gösterilmelidir. Numune alacak kişinin bu kuralları ve yalıtım yağının herhangi bir kirlenmeye karşı çok hassas olduğunu bilmesi gerekir. Yağ numunesi almada en önemli husus, numuneyi doğru noktadan doğru şartlarda almak ve numuneye yabancı parçacık girişini önlemektir.

Yağ analizi özellikle bazı testlerimizde ppm (milyonda parçacık sayısı) düzeyinde yapılmaktadır. Bu nedenle dikkatli, temiz ve uygun koşullarda alınmayan yağ numunesinin analiz sonucu gerçek dışı ve yanıltıcı olacaktır.