• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Kariyer  Planlama

Performans değerlendirme sistemimiz paralelinde  çalışanlarımıza yatay ve dikey kariyer fırsatları sunuyoruz. Açık pozisyonlarımız için önceliği çalışanlarımıza tanıyarak iç kaynak değerlendirmesi yapıyoruz. Değerlendirme sonucunda uygun  görülen ya da önerilen adaylara görüşerek iş teklifinde bulunuyoruz. Atandıkları pozisyonlar doğrultusunda  kendilerini desteklemek için gerek iç kaynaklı eğitim programları gerekse dış kaynaklı eğitim ve gelişim programları ile kendilerini destekliyoruz.