• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde ,değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak için 

 • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve KESİR mühendislik 'e bağlılıklarını ön planda tutmak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek,
 • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak.
 • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.