• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

İSG 

"Güvenli Çalış, Sağlıklı Yaşa, Çevreni Koru" ilkesi ile çalışmalarını sürdüren KESİR; çalışanlara, taşeronlarına ve çalışma alanları kapsamındaki üçüncü kişilere iş sağlığı ve güvenliği açısından en yüksek standartlara sahip çalışma ortamlarını sağlar.

Entegre Yönetim Sistemimiz, tüm faaliyetlerimiz çerçevesinde insan sağlığı, iş güvenliği ve çevre üzerindeki etkileri iyileştirmek için araştırmalar yapılması, kaynakların korunması ve kazaların önlenmesi ile ilgili çalışmaların sürekli gelişmesi prensibine dayanmaktadır.