• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Mühendislik ve Dizayn

İyi bir projenin temeli ancak verimli bir mühendislik ve dizayn süreci ile mümkün olacaktır.

Bu süreç boyunca esas olan, ulusal/uluslararası standartlara ve bilimsel mühendislik metodlarına sadık kalmaktır.

Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile en yenilikçi ve kaliteli mühendislik ve dizayn hizmetlerini müşterimize sağlamak ana amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda Kesir Mühendislik;

 • Elektrik Primer Projelendirme
 • Elektrik Sekonder Projelendirme
 • İnşaat Projelendirme
 • Mekanik Projelendirme
 • Güç Sistem Analizlerini

kapsayan geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Müşterilerimizin isteği doğrultusunda tasarlanan projelerimizin başlangıç aşamasında önem verdiğimiz ve değişmeyen kriterimiz; projenin çözüme özel tasarlanıp, copy paste olmamasıdır.

Başlangıç aşamasının bir diğer önemli başlığı ise projenin esnek olması; yani proje tasarlanırken değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesidir.

KESİR proje oluşturulmaya başlandığında projenin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, kaynak, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) yönetim için gerekli teknikleri planlamakta ve kontrol etme yetkilerini doğru biçimde kullanmaktadır.

Planlanan sürecin sonuna gelindiğinde ise sağlıklı, benzersiz işlere imza atmaktadır.