• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Kesir'de İş Güvenliği

Sürdürmekte olduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında amacımız, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi yasal gerekliliklerin ötesine taşıyarak çalışanlarımızın işyerinde ve iş dışında "önce can güvenliğim" yaklaşımını benimseyecekleri kültür değişimini yaratmak ve bu sayede çalışanlarımıza ve çalışanlarımızın elçiliği ile onların yakınlarına bu yaklaşımı aşılayabilmektir.

Kalite ve İSG Departmanı çatısı altında 12 Kişilik İş Sağlığı ve Güvenliği uzman ekibimizle sahalarımızda sürekli eğitimler, iş güvenliği toplantıları ve denetimler gerçekleştirerek "sıfır kaza" hedefine ulaşmayı ve bu hedefin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktayız.

İş Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Örnekleri

İş Başı Konuşmaları
İş Başı Konuşmaları
Alan Sorumluluğu Uygulaması
Denetim ve Gözetimlerin, Alan ve Zamana Bağlı Değişen Risklere Göre Programlanması ve Uygulanması
Ramakkala, Emniyetsiz Hareket ve Durum Bildirimlerinin Aylık Olarak Sunumu
Kazaların Problem Çözme Toplantılarının Yapılarak Kök Nedenlerinin Ortadan Kaldırılması
Periyodik İSG Saha Ziyaretleri Uygulaması