• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Politikamız

Enerji sektöründe KESİR olarak hizmet veren şirketimiz aşağıdaki konuları taahhüt etmektedir:

 • İSG ve Çevre Yönetim Sistemini uygulamayı, sürekliliğini sağlamayı ve sürekli gelişmeyi,
 • Yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve kirliliği önlemeyi,
 • İSG ve Çevre Yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji, ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Uluslararası kabul edilmiş değerler ve standartlarda hizmet sunmayı,
 • İSG ve Çevre mevzuatına ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemeyi, kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullandırarak çalışanları ve çalışmalarından etkilenen kişileri yaralanmalardan ve işe bağlı hastalıklardan korumayı, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izlemeyi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermeyi,
 • İSG ve Çevre bilincinin yaygınlaşması için tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla sürekli iletişimde bulunmayı,
 • Çalışanlarımızı eğitirken diğer yandan güvenlik ve çevre kurallarına uygun bir şekilde görevlerini yapmalarını sağlamayı,
 • Çalışanların kendi bireysel İSG ve Çevre sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile firmamızın kontrolü altındaki tüm çalışanlara duyurmayı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılamayı,
 • Politikanın İlgili taraflar için ulaşılabilir olacağını ve periyodik olarak gözden geçirileceğini,