• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Kalite Ve Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik sektöründe, şalt ve trafo merkezilerinin, elektrik üretim santrallerinin, endüstriyel elektrik ve elektromekanik sistemlerin mühendislik & projelendirmesi, alçak gerilim, plc, SCADA ve Otomasyon sistemleri, kontrol ve kumanda panolarının imalatı ve tüm bunların montaj, otomasyon, test, devreye alma, servis, eğitim, bakımını ve trafo yağ test analizi yapan KESİR Kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.

Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri ve enerji sektöründeki yasal gereklilikleri yakından takip ederek,  müşteri sadakatini sağlamak için müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ürün ve hizmetleri zamanında sunmak.

Müşterilerimizle, iş ortaklarımızla ve çalışanlarımızla karşılıklı güveni sağlamak ve etik davranmak.

Personelin niteliklerine uygun pozisyonlarda bulundurmak ve ihtiyaç duyulan konularda eğitimlerini sağlamak.

Kalitemizin sürekliliği ve başarısı için çalışanlarımızı sürekli eğitmek, uygun çalışma şartlarını ve motivasyonu sağlamak, yönetime katılımları arttırmak. Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

İyileştirmeyi ve devamlılığımızı sağlamak için kaynaklarımızı planlayarak, doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak.

Şirket çalışanları olarak tüm hizmet birimlerinde kalite bilincini sistemli bir şekilde uygulamak ve yaşam tarzı olarak benimsemek.

Kalite politikamızın devamlılığı için KESİR olarak tüm çalışan ve kaynaklarımızla hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak.