• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

IEC61850 Kontrol ve Koruma Panoları 

KESİR'in pazardaki ilkleri arasında ise öne çıkan IEC61850 tabanlı Kontrol ve Koruma Panoları, daha önce yine KESİR tarafıdnan yurtiçi özel tesislerde ve yurtdışında uygulamaları yapılmış olup yeni TEİAŞ otomasyon sistemli şartnamelerine de dahil olmasıyla Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştır . Standart iletim trafo merkezlerinde (154-380kV) kontrol ve koruma sistemleri ayrı ayrı panolar üzerinden tüm kilitleme devreleri hardware olacak şekilde yapılmaktadır. Bu sistem pano sayısını ve pano iç kablaj miktarının oldukça yüksek seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Yeni sistemlerde koruma ve kontrol sistemi aynı pano üzerinde olacağı için fider başına 1 pano yapılarak hem pano içi doluluğun önüne geçilmiş olacak, hem de pano sayısı azalarak kurulu sistem daha az yer kaplayacaktır.

Bu sistemin TEİAŞ açık şalt tesisleri için ilk örneği olacak olan 154kV Arapgir Trafo Merkezi (Malatya) panoları için mühendislik&projelendirme çalışması ve pano üretimi tarafımızdan yapılmıştır.

IEC61850 protokolünü destekleyen ve piyasada en yaygın şekilde kullanılan röle markalarının tamamı ile (GE,ABB,SIEMENS,SCHNEIDER) 61850 mühendislik çözümleri bulunan ilk ve tek firmayız.