• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Furanik Bileşikler Testi (ppb)

Furanlar, kağıt yalıtkanının bozulması sonucunda oluşan organik bileşiklerdir. Yüksek sıcaklığın etkisiyle trafodaki selüloz yapılı maddeler (kağıt gibi) bozunmaya uğradığında CO, CO2 gazları ile bazı kimyasal oluşumlar meydana gelir. İşte bu oluşumlara furanik bileşikler denir.