• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Piyano Tip Kumanda Panoları

Genellikle şalt sahaları ve enerji üretim santrallerinde sisteme uzaktan müdahale ederken masa tipi bir sistem kullanılması istendiğinde tercih edilen özel üretim kumanda panolarıdır. Fonksiyonel olarak şalt sahası kumanda panosu ile aynı niteliktedir.