• Kesir Mühendislik

 • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

 • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

 • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

 • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

 • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

 • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

İŞ GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

KESİR MÜHENDİSLİK olarak Enerji sektöründe hizmet veren şirketimiz aşağıdaki konuları taahhüt etmektedir:

 

 • İSG ve Çevre Yönetim Sistemini uygulamayı, sürekliliğini sağlamayı ve performansını sürekli geliştirmeyi,
 • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak sağlık bozulmalarını, iş kazalarını, meslek hastalıklarını , çevre kazası ve kirliliği  önlemeyi,
 • Kazaya, acil duruma, çevre kirlenmesine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek risklere karşı gerekli önlemleri almayı,
 • Çalışanlar ve çalışan temsilcilerine  danışma ve katılım sağlamayı,
 • İSG ve çevre hedeflerine ulaşmak için bir çerçeve sağlamayı,
 • Doğal kaynakların korunması için enerji ve hammadde  kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Yasal gerekliliklere, uluslararası anlaşmalara ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Çevresel kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı ,öncelikle geri kazanım olmak üzere  atıkların  bertarafını sağlamayı ,
 • İSG ve Çevre performansının arttırılması için çalışanlarımız, müşterilerimiz, müteahhitlerimiz, alt işverenlerimiz, ziyaretçilerimiz, stajyer öğrencilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve paydaşlarımızla işbirliği yapmayı,
 • Politikamızı ilgili taraflar için sürekli  ulaşılabilir kılmayı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılamayı,

 

Üst Yönetim

KESİR Mühendislik Ltd.Şti.