• Kesir Mühendislik

  • Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, katma değer sağlamayı hedef alırız.

  • Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

  • En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

  • Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

  • Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.

  • Etik değerler ve dürüst çalışma ilkelerine uymak vazgeçilmez düsturumuzdur.

Elektrik Santralleri Devreye Alma

Elektrik santralleri jeotermik, nükleer, termik, doğalgaz, rüzgar, hidrolik gibi doğal enerjiler kullanılarak çalışan motor ve alternatörlerin çalıştığı elektriksel sistemlerin çokça kullanıldığı tesislerdir.

Elektrik santrallerinde devreye alma süreci, montaj ve kalite kontrol aşamaları tamamlandıktan sonra başlar, önceki aşamalarda gözden kaçan veya tespit edilemeyen sorunların tespit edilerek, çözümlerin bulunması ve enerjilendirmeden önce prosedürlere uygun olarak tüm gerekli kontrollerin yapılması açısından çok önemli bir öneme sahiptir.

Ülke içinde ve ülke dışında faaliyet gösteren pek çok büyük firmaya bu alanda devreye alma hizmeti veren firmamız tarafından tüm santral devreye almaları eksiksiz olarak yapılabilmektedir.